Σύμβουλος ΣΑΜΕΕ - DGSA

Η Ελληνική νομοθεσία ακολουθώντας  την Διεθνή Συμφωνία  ADR  καθιστά αναγκαία  τη απασχόληση ΣΑΜΕΕ σε όλες τις επιχειρήσεις  που ασχολούνται με τη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων

Ο ΣΑΜΕΕ εκτελεί τακτικούς ελέγχους για θέματα ασφάλειας στα φορτηγά οχήματα και στις εγκαταστάσεις φορτοεκφόρτωσης επικίνδυνων εμπορευμάτων της επιχείρησης, καθώς και εκπαίδευση στο εμπλεκόμενο προσωπικό.