Αμυντική οδήγηση βαρέων οχημάτων (φορτηγών ή λεωφορείων)

Αμυντική Οδήγηση Βαρέων Οχημάτων

Κόστος Σεμιναρίου: 250€

Υπάρχει μια κλιμάκωση των προσπαθειών για να φτάσει κανείς στο σημείο μείωσης ατυχημάτων. Οι προσπάθειες αυτές αφορούν:
Εξοπλισμό. Ότι μέσα διατίθεται για την διενέργεια δραστηριοτήτων, κατά πόσο αυτός ο εξοπλισμός είναι ασφαλής και κατάλληλος, πως μπορούν να τον χειρίζονται με ασφάλεια και αποτελεσματικά,
Διαδικασίες. Τι κάνουμε, πως πρέπει να το κάνουμε με ασφάλεια, πως ελέγχουμε τον ανθρώπινο παράγοντα, και τελευταίο και σημαντικότερο,
Ανθρώπινη συμπεριφορά. Επενδύουμε πάνω στον άνθρωπο: εκπαίδευση, επανεκπαίδευση, γιατί αυτός είναι που θα εφαρμόζει τις διαδικασίες και θα χειριστεί τα οχήματα και τον εξοπλισμό.

Το πρόγραμμα αμυντικής οδήγησης φορτηγών έχει σχεδιαστεί για την βελτίωση των δεξιοτήτων επαγγελματιών οδηγών φορτηγών αυτοκινήτων, της οδικής ασφάλειας μέσω της πρόληψης, της οικονομίας μέσω της γνώσης, της συμπεριφοράς μέσω της ατομικής βελτίωσης, αξιοποιώντας την εκπαίδευση, την αξιολόγηση και το ISO 39001.

Με σωστή στάση και αμυντικές τεχνικές, αποφεύγουμε επικίνδυνες καταστάσεις.

Το σεμινάριο οδηγεί σε βεβαίωση παρακολούθησης, βάζοντας τις βάσεις για επαγγελματική οδήγηση χωρίς οδικά τροχαία ατυχήματα, προστατεύοντας του εργαζόμενους, αποφεύγοντας αποζημιώσεις και ευθύνες.

Το πρόγραμμα αυτό απευθύνεται σε επαγγελματίες οδηγούς φορτηγών,λεωφορείων και οδηγών οχημάτων οδικής βοήθειας, τεχνικούς ασφαλείας, υπεύθυνους γραφείων κίνησης επιχειρήσεων.

Περιεχόμενο Κατάρτισης

 • Τα τροχαία ατυχήματα και η στάση μας
 • Το πρόγραμμα οδήγησης
 • Επαγγελματίας οδηγός φορτηγών οχημάτων, προσόντα, αστική ευθύνη και υποχρεώσεις, μεταφορικό έργο, οδικά τροχαία ατυχήματα
 • Αμυντική οδήγηση, η επιτυχία της στην πρόληψη των συγκρούσεων
 • Αντίληψη του κινδύνου, η επιτυχής πρόληψη είναι πρωτίστως θέμα διαχείρισης
 • Ανθρώπινα όρια και δεξιότητες, χρόνος αντίδρασης, αποστάσεις ασφαλείας και ακινητοποίησης, περιοχή μηδενικής αποφυγής
 • Απόσπαση προσοχής, η μάστιγα της χρήσης του κινητού τηλεφώνου
 • Αλκοόλ και ουσίες, επίδραση στην οδήγηση και συμπεριφορά
 • Αμυντικές και οικονομικές πρακτικές, κανόνες κυκλοφορίας
 • Άλλοι χρήστες της οδού, σεβασμός, διαχείριση επιθετικότητας
 • Συστήματα αναφορών, λίστες ελέγχου, έλεγχος οχήματος, κατανόηση της έννοιας ασφαλές όχημα, safe – pass
 • Ελαστικά, ετικέτα ελαστικών, υπολογισμός οικονομίας σε σχέση με τα ελαστικά, την ταχύτητα μεταφοράς και το κιβώτιο ταχυτήτων
 • Ενσωματωμένος και αποσπώμενος εξοπλισμός οχήματος, ατομικά μέσα προστασίας
 • Δυνάμεις που ασκούνται στα εν κινήσει οχήματα
 • Αρχές φόρτωσης, (IMO/ILO/UNECE, EN 12915), συνέπειες της υπερφόρτωσης επί του άξονα, ευστάθεια οχήματος
 • Διαχείριση έκτακτων καταστάσεων
 • Ασφαλής στάση εντός και εκτός αστικού περιβάλλοντος. Διαχείριση κόπωσης, διαχείριση έκτακτων περιστατικών
 • Οδήγηση σε συνήθεις συνθήκες (πρακτική άσκηση)
 • Αξιολόγηση οδηγών βάση iso 39001

Εκδήλωση ενδιαφέροντος

Φόρμα Ενδιαφέροντος Σεμιναρίου

Επιπλέον πληροφορίες

Φυλλάδιο αμυντικής οδήγησης φορτηγών

Επιπλέον πληροφορίες

Φυλλάδιο αμυντικής οδήγησης λεωφορείων