Σεμινάρια Οδήγησης

Αμυντική οδήγηση

Επιβατικών και φορτηγών έως 3.500 Kg

Οδήγηση εκτός δρόμου

(οχήματα 4Χ4 Jeep, pick up)

Σεμινάριο close protection (VIP) Level2

Σεμινάρια Oδηγών