Εργαζόμενοι Στην Αποκομιδή Απορριμάτων

Σεμινάριο Εργαζομένων Στην Αποκομιδή Απορριμάτων

Κόστος Σεμιναρίου: 75€

Η αποκομιδή απορριμμάτων είναι εργασία με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που συνθέτουν ένα ευρύ φάσμα έκθεσης σε επαγγελματικούς κινδύνους.

Ένα από τα χαρακτηριστικά αυτά είναι η συνεχής μετακίνηση του εργασιακού χώρου. Σε ένα σύνηθες, δομικά σταθερό, εργασιακό περιβάλλον, η μέτρηση της συγκέντρωσης των διάφορων ρυπαντών είναι κατά κανόνα εφικτή. Αντίθετα, ο έλεγχος της συγκέντρωσης των ρυπαντών σε ένα κινούμενο εργασιακό περιβάλλον, όπως αυτό της αποκομιδή απορριμμάτων, είναι δύσκολο να επιτευχθεί.

Η έκθεση στους επαγγελματικούς κινδύνους κατά την αποκομιδή των απορριμμάτων αφορά κυρίως τους εργαζόμενους στα απορριμματοφόρα – εργάτες καθαριότητας και οδηγοί απορριμματοφόρων και τους οδοκαθαριστές.

Σε αυτούς προστίθενται οι επιφορτισμένοι με την πλύση των απορριμματοφόρων και των κάδων απορριμμάτων καθώς και οι έχοντες εργασία σε χώρους εναπόθεσης ή/και προσωρινής αποκομιδής (ΣΜΑ – ΧΥΤΑ).

Οι επαγγελματικοί κίνδυνοι που αφορούν την υγεία στο εργασιακό περιβάλλον κατά την αποκομιδή των απορριμμάτων.

Το σεμινάριο οδηγεί σε βεβαίωση παρκολούθησης και εφοδιάζει τους εργαζόμενους με γνώση, τεχνική κατάρτιση, ενημέρωση, αλλαγή νοοτροπίας και αποτελεσματική συμμόρφωση στην υγιεινή και ασφάλεια στον χώρο εργασίας.

Σε ποιους απευθύνεται: Το πρόγραμμα αυτό απευθύνεται σε εργαζόμενους και συμμετέχοντες της αποκομιδής απορριμμάτων.

Περιεχόμενο Κατάρτισης

Ασφάλεια στην εργασία — Σύστημα διαχείρισης της Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία

 • Η έννοια της εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου
 • Επαγγελματικοί κίνδυνοι εργαζομένων στην αποκομιδή απορριμμάτων
 • Τι κάνει τις χημικές ουσίες επικίνδυνες. Οδοί εισόδου των επικίνδυνων ουσιών στο σώμα
 • Φυσικοί παράγοντες κινδύνου
 • Ασφαλές όχημα — Αποστολή οδηγών — Άλλος εξοπλισμός
 • Μηχανισμοί ανύψωσης — Κίνδυνοι εργαζομένων στην φόρτωση απορριμμάτων
 • Προστασία από ρυπαντές
 • Μεταφορά φορτίου με τα χέρια — Μεταφορά κάδων — Μετακίνηση με το όχημα — Μέτρα πρόληψης
 • Σύνθλιψη εργαζόμενου κατά την κίνηση με όπισθεν
 • Χαμηλές θερμοκρασίες — Υψηλές θερμοκρασίες
 • Παράγοντες κινδύνου θερμοπληξίας σε υγιείς
 • Μέτρα ασφάλειας και υγιεινής στους χώρους διάθεσης απορριμμάτων
 • Μέτρα ασφαλείας για χειριστές μηχανημάτων
 • Τι είναι τα μέσα ατομικής προστασίας (Μ.Α.Π.)

Εκδήλωση ενδιαφέροντος

Φόρμα Ενδιαφέροντος Σεμιναρίου

Επιπλέον πληροφορίες

Δείτε το Φυλλάδιο του Σεμιναρίου