Ώρες Οδήγησης Και Ανάπαυσης Οδηγών (Ταχογράφος)

Σεμινάριο Ώρες Οδήγησης Και Ανάπαυσης Οδηγών

Κόστος Σεμιναρίου: 100€

Η μετακίνηση με επαγγελματικό όχημα (φορτηγό πάνω από 3.500 κιλά και λεωφορείο πάνω από 9 θέσεων), διέπεται από κανόνες, τόσο για τους ιδιοκτήτες των μεταφορικών μέσων, όσο και για τους οδηγούς ανεξάρτητα αν είναι εργαζόμενοι ή ιδιοκτήτες.

Οι επαγγελματίες οδηγοί ανήκουν σε μία ειδική κατηγορία εργαζομένων που ονομάζονται μετακινούμενοι εργαζόμενοι και οι κανόνες που διέπουν την εργασία τους καθορίζονται από την οδηγία 2002/15 η οποία ενσωματώθηκε στο εθνικό δίκαιο με το Προεδρικό Διάταγμα 167/2006, τον κανονισμό 2006/561/ΕΚ, τον κανονισμό 2014/165/ΕΚ, το Β.Δ. 28/04-02/1938, την Συλλογική Σύμβαση Εργασίας και υπόλοιπες κλαδικές, τοπικές κλπ συμβάσεις.

Όλα τα παραπάνω θεσπίζουν ένα σύστημα για τις συνθήκες, τις ώρες απασχόλησης, τις ώρες οδήγησης, τις ώρες ανάπαυσης, που ο οδηγός θα πρέπει να γνωρίζει, να εφαρμόζει και ο υπεύθυνος του γραφείου κίνησης να σχεδιάζει. Η γνώση και η εφαρμογή των κανονισμών, θα αποφέρει οργάνωση στην επιχείρηση αλλά και ασφάλεια στο μεταφορικό έργο. Θα μειώσει την πιθανότητα προστίμων σε ελέγχους και θα περιορίσει τις πιθανότητες παράβασης της εργατικής νομοθεσίας.

Πολλές μικρές δεξιότητες κάνουν ένα υπέροχο σύνολο. Αποκτήστε το.

Το σεμινάριο οδηγεί σε βεβαίωση παρακολούθησης, και εφοδιάζει τους οδηγούς με γνώση και τεχνική κατάρτιση, για την ασφάλεια, υγιεινή,προστασία των εργαζομένων και της επιχείρησης από κυρώσεις και πρόστιμα.

Το πρόγραμμα αυτό απευθύνεται σε επαγγελματίες οδηγούς, υπεύθυνους γραφείων κίνησης, ιδιοκτήτες μεταφορικής επιχείρησης.

Περιεχόμενο Κατάρτισης

 • Κανονισμός 2006/561/ΕΚ, 2014/165/ΕΚ, συμφωνία ΑΕΤΡ
 • Κατευθυντήρια σημειώματα, κανονισμού 2006/561/ΕΚ
 • Λειτουργία αναλογικού ταχογράφου
 • Λειτουργία ψηφιακού ταχογράφου
 • Καθημερινή χρήση αναλογικού ταχογράφου, χειρόγραφες καταχωρήσεις, βεβαίωση δραστηριοτήτων, υποχρεώσεις οδηγού
 • Καθημερινή χρήση ψηφιακού ταχογράφου, υποχρεώσεις οδηγού, εκτυπώσεις
 • Διαδικασίες και χειρισμός στην περίπτωση βλάβης αναλογικού ή ψηφιακού ταχογράφου.
 • Οδήγηση χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου.
 • Υποχρεώσεις επιχείρησης
 • Πρακτική άσκηση χρήσης αναλογικού ταχογράφου
 • Πρακτική άσκηση χρήσης ψηφιακού ταχογράφου
 • Οργάνωση ταξιδιού
 • Μελέτες περίπτωσης οργάνωσης ταξιδιού, έντυπά και εργαλεία για οδηγούς και γραφεία κίνησης

Εκδήλωση ενδιαφέροντος

Φόρμα Ενδιαφέροντος Σεμιναρίου

Επιπλέον πληροφορίες

Δείτε το Φυλλάδιο του Σεμιναρίου