Σεμινάριο οδηγού συνοδού

Το σεμινάριο οδηγού συνοδού (tactical driving) απευθύνεται σε επαγγελματίες και ιδιώτες που η οδήγηση είναι μέρος της επαγγελματικής τους ασχολίας και απαιτούνται υψηλών προδιαγραφών δεξιότητες και ικανότητες.

Παρακολουθώντας το σεμινάριο ο καταρτιζόμενος θα είναι ικανός να αντιλαμβάνεται πολλαπλά συμβάντα γύρω του, να εκτελεί ελιγμούς υψηλών απαιτήσεων, να οδηγεί με ασφάλεια σε υψηλές ταχύτητες, να οδηγεί υπό πίεση. Όλες οι ασκήσεις πραγματοποιούνται τηρώντας τα μέτρα ασφαλείας , φορώντας ζώνες ασφαλείας και ακολουθώντας τις οδηγίες των εκπαιδευτών.

Η εκπαίδευση πραγματοποιείται σε ομάδες των 4 ατόμων με 4 εκπαιδευτές. Κάθε εκπαιδευτής παίρνει έναν καταρτιζόμενο (ή 2 αν οι καταρτιζόμενοι είναι 8) και εκτελεί την άσκηση που του έχει ανατεθεί. Πριν από κάθε άσκηση ο εκπαιδευτής αξιολογεί το επίπεδο του καταρτιζόμενου σύμφωνα με τους στόχους της άσκησης και καθορίζει την ένταση της άσκησης.
Οδήγηση που αγγίζει…την κορυφή.

Το σεμινάριο οδηγεί σε πιστοποίηση κατάρτισης επιπέδου Κε.Δι.Βι.Μα.1 , και παρέχει δεξιότητες και ικανότητες στους οδηγούς με στόχο να προστατευτούν, να μπορούν να διαφύγουν και να αντιμετωπίσουν καταστάσεις που χρειάζονται ιδιαίτερες οδηγικές ικανότητες και αντιληπτικότητα

Το πρόγραμμα αυτό απευθύνεται σε οδηγούς συνοδούς, σωματοφύλακες, οδηγούς οχημάτων μεταφοράς πολυτελείας, security, αστυνομικούς.