Εξετάσεις για Π.Ε.Ε. (Εμπορευμάτων – Επιβατών) 2024 Λάρισα

Το Π.Ε.Ε. (Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Επάρκειας) παρέχεται μετά από επιτυχείς εξετάσεις που διοργανώνονται 4 φορές το χρόνο.

Για το 2024, οι ημερομηνίες των εξετάσεων είναι:

28 Μαρτίου , ημέρα Πέμπτη 9:00 π.μ.

27 Ιουνίου , ημέρα Πέμπτη 9:00 π.μ.

26 Σεπτεμβρίου, ημέρα Πέμπτη 9:00 π.μ.

19 Δεκεμβρίου, ημέρα Πέμπτη 9:00 π.μ.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να μας τηλεφωνήσετε στο 2410.23.54.33

Θα χαρούμε να σας ενημερώσουμε.