Σακελλαρίου Ασημίνα - Χριστίνα

Είμαι πτυχιούχος του Οικονομικού τμήματος του Πανεπιστημίου Κρήτης και  Κατοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών Διοίκησης Επιχειρήσεων και Δημόσιων Οργανισμών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο Βόλο.

Επίσης είμαι κάτοχος Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Επάρκειας Εθνικών και Διεθνών Μεταφορών και ειδική σε θέματα μεταφορών και του κοινοτικού δικαίου οδικών  μεταφορών. Τα τελευταία χρόνια εχω πιστοποιηθεί από το Μετσόβειο Πολυτεχνείο  και ως Σύμβουλος Ασφαλούς Μεταφοράς Επικίνδυνων Φορτίων και Εμπορευμάτων κατά ADR (ΣΑΜΕΕ-DGSA).

Έχω παρακολουθήσει σεμινάρια Πρώτων Βοηθειών , αμυντικής οδήγησης και ψηφιακού ταχογράφου τα οποία με βοήθησαν να εξελιχθώ στην εργασία μου πάνω στον τομέα των μεταφορών

Είμαι συνιδιοκτήτρια της σχολής Transport Training Center  IKE η οποία  έχει ως στόχο την Κατάρτιση των ενδιαφερομένων ώστε να εισέλθουν με επαρκείς γνώσεις στο επάγγελμα του μεταφορέα.

Σημαντική επίσης είναι Εκπαίδευση Οδηγών Μεταφοράς Επικινδύνων Εμπορευμάτων κατά συμφωνία ADR (Ευρωπαϊκή Συμφωνία για την ∆ιεθνή Οδική Μεταφορά Επικίνδυνων Εμπορευμάτων)

Για αρκετά χρόνια υπήρξα εκπαιδεύτρια  και τα τελευταία χρόνια και Διευθύντρια σπουδών στην σχολή ΣΕΚΑΜ ΣΕΚΟΟΜΕΕ Λάρισας Ο.Ε.

Μου αρέσουν πολύ τα ταξίδια με την οικογένεια μου και τους φίλους μου.